۰۲۱-۵۵۶۰۰۳۱۲
 

ابزارآلات-متعلقات-ترموستات

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

پایه ترموستات بیسیم T75 نقره ای سوپر پایپ

واحد: عدد


۲,۶۷۲,۳۵۳ ریال
---
---

پایه ترموستات بیسیم T75 طوسی سوپر پایپ

واحد: عدد


۱,۶۷۵,۷۶۶ ریال
---
---

پایه ترموستات بیسیم T75 سفید سوپر پایپ

واحد: عدد


۱,۴۶۸,۲۳۰ ریال
---
---

ترموستات بیسیم T75 نقره ای سوپر پایپ

واحد: عدد


۲۳,۳۸۹,۵۴۷ ریال
---
---

ترموستات بیسیم T75 طوسی سوپر پایپ

واحد: عدد


۲۳,۳۸۹,۵۴۷ ریال
---
---

ترموستات بیسیم T75 سفید سوپر پایپ

واحد: عدد


۲۳,۳۸۹,۵۴۷ ریال
---
---

ترموستات دو خروجی TH20 توکار سوپر پایپ

واحد: عدد


۶,۵۶۲,۳۴۵ ریال
---
---

کالیبراتور سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۷,۴۱۷,۷۷۷ ریال
---
---

کالیبراتور سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۸,۱۷۶,۸۵۳ ریال
---
---

کالیبراتور سوپر پایپ

25

واحد: عدد


۸,۵۶۱,۱۸۷ ریال
---
---

کالیبراتور سوپر پایپ

32

واحد: عدد


۹,۱۲۷,۹۸۷ ریال
---
---

کالیبراتور سوپر پایپ

40

واحد: عدد


۹,۷۶۵,۴۱۹ ریال
---
---

کالیبراتور سوپر پایپ

50

واحد: عدد


۱۱,۲۲۲,۶۴۰ ریال
---
---

کالیبراتور سوپر پایپ

63

واحد: عدد


۱۳,۵۰۴,۴۴۶ ریال
---
---

کالیبراتور سوپر پایپ

75

واحد: عدد


۲۰,۳۵۰,۶۲۷ ریال
---
---

کالیبراتور سه طرفه سوپر پایپ

16،20،25

واحد: عدد


۱۳,۶۹۶,۸۳۱ ریال
---
---

پایه فک مدولار-سوپر پایپ

63 الی 110

واحد: عدد


۹۹,۵۴۷,۰۸۴ ریال
---
---

حلقه فک مدولار-سوپر پایپ

63

واحد: عدد


۱۹۵,۲۱۶,۲۷۵ ریال
---
---

حلقه فک مدولار-سوپر پایپ

75

واحد: عدد


۲۵۹,۷۸۱,۲۲۶ ریال
---
---

حلقه فک مدولار-سوپر پایپ

90

واحد: عدد


۳۵۴,۲۴۴,۹۸۶ ریال
---
---

حلقه فک مدولار-سوپر پایپ

110

واحد: عدد


۳۷۷,۸۶۰,۵۹۹ ریال
---
---

فنر خم خارج لوله نیوپایپ

16


۰ ریال
---
---

فنر خم خارج لوله نیوپایپ

20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

فنر خم خارج لوله نیوپایپ

25

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

فنر خم خارج لوله نیوپایپ

32

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

فنر رو لوله-سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۵۰۴,۶۷۰ ریال
---
---

فنر رو لوله-سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۵۴۹,۶۸۷ ریال
---
---

فنر رو لوله- سوپر پایپ

25

واحد: عدد


۶۴۴,۱۹۰ ریال
---
---

فنر تو لوله-سوپر پایپ

16

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.2mm | رده: سبک | وزن: 37 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۲۷۰,۷۵۶ ریال
---
---

فنر تو لوله-سوپر پایپ

20

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | رده: سبک | وزن: 135 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۴۰۶,۰۲۵ ریال
---
---

فنر تو لوله-سوپر پایپ

25

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7.9mm | رده: سبک | وزن: 460 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۴۵۹,۴۳۵ ریال
---
---

فنر تو لوله-سوپر پایپ

32

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6mm | رده: 40 | وزن: 96 کیلوگرم | تلرانس: %5±


۶۸۹,۳۱۶ ریال
---
---

فک پرس رو تنبرگر-سوپر پایپ

واحد: عدد


۴۷,۴۷۶,۶۹۴ ریال
---
---

فک پرس رو تنبرگر-سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۴۷,۴۷۶,۶۹۴ ریال
---
---

فک پرس رو تنبرگر-سوپر پایپ

25

واحد: عدد


۴۷,۴۷۶,۶۹۴ ریال
---
---

فک پرس رو تنبرگر-سوپر پایپ

32

واحد: عدد


۴۷,۴۷۶,۶۹۴ ریال
---
---

فک پرس-سوپر پایپ

40

واحد: عدد


۵۶,۱۴۶,۷۷۲ ریال
---
---

فک پرس-سوپر پایپ

50

واحد: عدد


۵۹,۴۹۱,۶۵۵ ریال
---
---

شیر سوپر والو 25-S1

25

واحد: عدد


۴,۵۵۴,۴۵۶ ریال
---
---

شیر سوپر والو 32-S1

32

واحد: عدد


۶,۲۶۳,۹۰۳ ریال
---
---

شیر سوپر والو S2

0

واحد: عدد


۳,۴۴۴,۴۰۰ ریال
---
---

شیر سوپر والو S3

0

واحد: عدد


۴,۴۳۷,۶۰۸ ریال
---
---

شیر سوپر والو S4

0

واحد: عدد


۵,۶۹۶,۳۴۰ ریال
---
---

شیر سوپر والو T1

16

واحد: عدد


۵,۳۵۰,۹۱۹ ریال
---
---

شیر سوپر والو T1

20

واحد: عدد


۵,۴۳۲,۷۷۸ ریال
---
---

شیر سوپر والو T1

25

واحد: عدد


۵,۹۰۶,۸۱۹ ریال
---
---

شیر سوپر والو T1

32

واحد: عدد


۷,۱۵۴,۱۰۶ ریال
---
---

شیر سوپر والو T2

0

واحد: عدد


۵,۰۰۵,۴۹۸ ریال
---
---

سر شیر گرد سوپر والو سوپر پایپ-کروم

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سر شیر گرد سوپر والو سوپر پایپ-کروم مات

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر اهرمی سوپر والو سوپر پایپ-کروم مات

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر اهرمی سوپر والو سوپر پایپ-کروم

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سر شیر برقی 24 ولت سوپر پایپ

واحد: عدد


۹,۸۹۷,۴۱۸ ریال
---
---

سر شیر برقی سوپر پایپ

واحد: عدد


۹,۷۷۹,۶۹۸ ریال
---
---

مجموعه دور پوش دوبل سوپر والو کروم سوپر پایپ

واحد: عدد


۱,۲۳۵,۱۸۸ ریال
---
---

مجموعه دور پوش سوپر والو کروم مات سوپر پایپ

واحد: عدد


۱,۴۹۶,۴۶۱ ریال
---
---

مجموعه دور پوش دوبل سوپر والو سفید سوپر پایپ

واحد: عدد


۱,۰۴۱,۳۸۶ ریال
---
---

مجموعه دور پوش دوبل سوپر والو کروم مات سوپر پایپ

واحد: عدد


۱,۰۶۸,۳۰۹ ریال
---
---

توپی پرس دستی-سوپر پایپ

16

واحد: جفت


۸,۴۱۲,۷۲۹ ریال
---
---

توپی پرس دستی-سوپر پایپ

20

واحد: جفت


۸,۴۱۲,۷۲۹ ریال
---
---

یدکی رینگ تفلون DN15 جفت سوپر پایپ

واحد: عدد


۷۱,۸۳۱ ریال
---
---

یدکی رینگ تفلون DN8 جفت سوپر پایپ

واحد: عدد


۷۱,۸۳۱ ریال
---
---

یدکی مجموعه دورپوش سوپر والو -کروم سوپر پایپ

واحد: عدد


۵۰۰,۹۱۰ ریال
---
---

یدکی مکانیزه سوپر والوسوپر پایپ - DN15

واحد: عدد


۱,۷۱۷,۴۰۴ ریال
---
---

یدکی مکانیزه سوپر والوسوپر پایپ - DN8-T1

واحد: عدد


۱,۶۴۱,۲۱۳ ریال
---
---

یدکی مکانیزه سوپر والوسوپر پایپ -S

واحد: عدد


۹۹۶,۰۴۲ ریال
---
---

یدکی مکانیزه ضد رسوب سوپر والوسوپر پایپ - DN15

واحد: عدد


۱,۸۳۴,۶۸۸ ریال
---
---

ته بند سوپر والو T2سوپر پایپ

واحد: عدد


۶۲۸,۹۳۰ ریال
---
---

ته بند پرسی سوپر پایپ

32

واحد: عدد


۲,۳۷۷,۰۷۲ ریال
---
---

ته بند پرسی سوپر پایپ

25

واحد: عدد


۱,۹۰۲,۷۰۴ ریال
---
---

ته بند پرسی سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۱,۴۵۲,۶۴۳ ریال
---
---

ته بند پرسی سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تیغه یدکی قیچی لوله بر ژاپنی -سوپر پایپ

واحد: عدد


۳,۸۸۰,۰۷۳ ریال
---
---

تیغه یدکی لوله بر-سوپر پایپ

25-63

واحد: عدد


۱,۹۹۸,۴۰۶ ریال
---
---

لوله بر -سوپر پایپ

25-63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تیغه یدکی قیچی لوله بر تایوانی -سوپر پایپ

واحد: عدد


۷۹۷,۶۶۲ ریال
---
---

قیچی لوله بر تایوانی -سوپر پایپ

واحد: عدد


۲,۰۹۶,۹۴۲ ریال
---
---

قیچی لوله بر ژاپنی -سوپر پایپ

واحد: عدد


۱۴,۷۶۰,۳۴۴ ریال
---
---

قیچی عمود بر -سوپر پایپ

14،16،20

واحد: عدد


۸,۱۰۱,۵۳۴ ریال
---
---

مهار بند پیچ متری سوپر فیکس M8

واحد: عدد


۳۰۲,۳۶۶ ریال
---
---

مهار بند پیچ متری -سوپرفیکس -m10

واحد: عدد


۳۰۹,۷۷۸ ریال
---
---

پرس دستی -بدون توپی-سوپر پایپ

16 و 20

واحد: عدد


۴۸,۶۵۷,۶۰۰ ریال
---
---

لوله خم کن برای اندازه های 14 تا 25-سوپر پایپ

واحد: عدد


۳۸,۳۳۵,۶۲۷ ریال
---
---

ترمینال ویژه R 10سوپر پایپ

واحد: عدد


۷,۵۵۱,۸۴۷ ریال
---
---

ترمینال ویژه C56+کنترلر DEM I76 سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

ترمینال ویژه رادیویی C56 سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رله پمپ برای ترمینال ویژه R10 سوپر پایپ -

واحد: عدد


۱,۱۳۸,۹۴۱ ریال
---
---

پیچ سوپر فیکس اکسترا 2.5 سانتی m4

2.5

واحد: عدد


۴,۴۴۷ ریال
---
---

پیچ سوپر فیکس اکسترا m6 - 2.5 سانتی متری

10355

واحد: عدد


۱۰,۳۵۵ ریال
---
---

پیچ سوپر فیکس اکسترا 2.5 سانتی متری M8

واحد: عدد


۱۴,۳۸۸ ریال
---
---

پیچ سوپر فیکس اکسترا 7 سانتی متری M8

واحد: عدد


۲۶,۸۱۴ ریال
---
---

پیچ متری سوپر فیکس اکسترا 10 سانتی متری M8

10

واحد: عدد


۲۶,۴۸۷ ریال
---
---

M8 پیچ متری سوپر فیکس اکسترا-سوپر پایپ -

100cm

واحد: عدد | طول: 100cm


۱۷۵,۳۸۱ ریال
---
---

پیچ متری سوپر فیکس اکسترا-سوپر پایپ M10

10

واحد: عدد


۳۲,۳۷۳ ریال
---
---

پیچ متری سوپر فیکس - 10 سانتی متری M8

10

واحد: عدد


۲۴,۶۳۴ ریال
---
---

M8 پیچ متری سوپر فیکس -سوپر پایپ

100cm

واحد: عدد | طول: 100cm


۱۷۲,۰۰۲ ریال
---
---

پیچ متری سوپر فیکس -سوپر پایپ M10

10

واحد: عدد


۲۹,۸۶۶ ریال
---
---

M10 پیچ متری سوپر فیکس

100cm

واحد: عدد | طول: 100cm


۲۱۱,۸۹۶ ریال
---
---

پیچ 2.5سانتی متری M8

2.5

واحد: عدد


۱۳,۰۸۰ ریال
---
---

پیچ m6 - 2.5 سانتی متری

2.5

واحد: عدد


۹,۷۰۱ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور