021-55600312
 

ابزارآلات

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

پایه دوبل سوپر والو سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

پایه فک مدولار-سوپر پایپ

63 الی 110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

پرس دستی -بدون توپی-سوپر پایپ

16 و 20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تراز رادیاتور -سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

توپی پرس دستی-سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

توپی پرس دستی-سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تیغه یدکی قیچی لوله بر تایوانی -سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تیغه یدکی قیچی لوله بر ژاپنی -سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تیغه یدکی لوله بر-سوپر پایپ

25-63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

حلقه فک مدولار-سوپر پایپ

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

حلقه فک مدولار-سوپر پایپ

75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

حلقه فک مدولار-سوپر پایپ

90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

حلقه فک مدولار-سوپر پایپ

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

روپیچ توپیچ سوپر والو سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سر شیر گرد سوپر والو سوپر پایپ-کروم

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سر شیر گرد سوپر والو سوپر پایپ-کروم مات

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر اهرمی سوپر والو سوپر پایپ-کروم

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر اهرمی سوپر والو سوپر پایپ-کروم مات

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه دارای وال سوپر والو سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

فنر تو لوله-سوپر پایپ

5533

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

فنر تو لوله-سوپر پایپ

5534

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

فنر تو لوله-سوپر پایپ

5535

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

فنر تو لوله-سوپر پایپ

5536

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

فنر رو لوله

25

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

فنر رو لوله-سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

فنر رو لوله-سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

فک پرس دارای رنگ بندی-سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

فک پرس دارای رنگ بندی-سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

فک پرس دارای رنگ بندی-سوپر پایپ

25

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

فک پرس دارای رنگ بندی-سوپر پایپ

32

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

فک پرس-سوپر پایپ

40

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

فک پرس-سوپر پایپ

50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

قیچی عمود بر -سوپر پایپ

14،16،20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

قیچی لوله بر تایوانی -سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

قیچی لوله بر ژاپنی -سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله بر -سوپر پایپ

25-63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله خم کن برای اندازه های 14 تا 25-سوپر پایپ

5540

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله خم کن برای اندازه های 14 تا 25-سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مجموعه دور پوش دوبل سوپر والو سفید سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مجموعه دور پوش دوبل سوپر والو کروم سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مجموعه دور پوش دوبل سوپر والو کروم مات سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مجموعه دور پوش سوپر والو کروم مات سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کالیبراتور سه طرفه سوپر پایپ

16،20،25

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کالیبراتور سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کالیبراتور سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کالیبراتور سوپر پایپ

25

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کالیبراتور سوپر پایپ

32

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کالیبراتور سوپر پایپ

40

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کالیبراتور سوپر پایپ

50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کالیبراتور سوپر پایپ

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کالیبراتور سوپر پایپ

75

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

یدکی رینگ تفلون DN15 جفت سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

یدکی رینگ تفلون DN8 جفت سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

یدکی مجموعه دورپوش سوپر والو -کروم سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

یدکی مکانیزه سوپر والوسوپر پایپ - DN15

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

یدکی مکانیزه سوپر والوسوپر پایپ - DN8-T1

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

یدکی مکانیزه سوپر والوسوپر پایپ -S

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

یدکی مکانیزه ضد رسوب سوپر والوسوپر پایپ - DN15

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

افزودنی بتن سوپر پایپ

واحد: لیتر


۰ ریال
---
---

بست خاردار -سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بست ریلی -سوپر پایپ

واحد: متر


۰ ریال
---
---

بست عایق سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

پایه ترموستات بیسیم T75 سفید سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

پایه ترموستات بیسیم T75 طوسی سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

پایه ترموستات بیسیم T75 نقره ای سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

ترموستات بیسیم T75 سفید سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

ترموستات بیسیم T75 طوسی سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

ترموستات بیسیم T75 نقره ای سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

ترموستات دو خروجی TH20 توکار سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

ترمینال ویژه C56+کنترلر DEM I76 سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

ترمینال ویژه R 10سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

ترمینال ویژه رادیویی C56 سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چسب دو طرفه سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رله پمپ برای ترمینال ویژه R10 سوپر پایپ -

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سر شیر برقی 24 ولت سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سر شیر برقی برای شیر کنترل کلکتور سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سر شیر برقی سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

عایق کناری سوپر پایپ

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله خرطومی سوپر پایپ

واحد: متر


۰ ریال
---
---

نایلون حباب دار متالایز سوپر پایپ

واحد: متر مربع


۰ ریال
---
---

کنترلر DEM I-76 سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

ته بند پرسی سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

ته بند پرسی سوپر پایپ

25

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

ته بند پرسی سوپر پایپ

32

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

ته بند سوپر والو T2سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رابط تو پیچ سوپر والو T2سوپر پایپ

1/2

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رابط رو پیچ سوپر والو T2سوپر پایپ

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رابط رو پیچ سوپر والو T2سوپر پایپ

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رابط سوپر والو T2سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رابط سوپر والو T2سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رابط سوپر والو T2سوپر پایپ

25

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانویی سوپر والو T2سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانویی سوپر والو T2سوپر پایپ

20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه سوپر والو T2سوپر پایپ

16

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور سوپر والو -سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اورینگ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 16mm


۰ ریال
---
---

اورینگ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 20mm


۰ ریال
---
---

اورینگ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 25mm


۰ ریال
---
---

اورینگ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 32mm


۰ ریال
---
---

اورینگ نیوپایپ

واحد: عدد | سایز: 40mm


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور