021-55600312
 

تجهیزات آتش نشانی آریا کوپلینگ

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

هیدرانت آریا کوپلینگ

1"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

هیدرانت آریا کوپلینگ

1.1/2"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

هیدرانت آریا کوپلینگ

2"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

هیدرانت آریا کوپلینگ

2.1/2"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

هیدرانت آریا کوپلینگ

3"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

هیدرانت آریا کوپلینگ

4"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

هیدرانت آریا کوپلینگ - ته نازلی "1.1/2

2"*1.1/2"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

هیدرانت آریا کوپلینگ - ته نازلی "2.1/2

2.1/2"*2"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

نازل ساده آریا کوپلینگ - با هیدرانت ته نازلی "1.1/2

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نازل شیردار آریا کوپلینگ - با هیدرانت ته نازلی "1.1/2

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نازل شیردار آریا کوپلینگ-بدون دنباله

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نازل شیردار فلزی آریا کوپلینگ - با هیدرانت ته نازلی "1.1/2

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

نازل شیردار فلزی آریا کوپلینگ - بدون دنباله

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

دنباله آریا کوپلینگ

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

دنباله آریا کوپلینگ

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل آریا کوپلینگ

2"*1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل آریا کوپلینگ

2.1/2"*2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل آریا کوپلینگ

2.1/2"*1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگ

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگ

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگ

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگ

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کوپلینگ آریا کوپلینگ

1"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

کوپلینگ آریا کوپلینگ

1.1/2"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

کوپلینگ آریا کوپلینگ

2"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

کوپلینگ آریا کوپلینگ

2.1/2"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

کوپلینگ آریا کوپلینگ

3"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگ

1.1/2"*1"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگ

4"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگ

1.1/2"*3/4"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ - با زنجیر کامل

1"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ - با زنجیر کامل

1"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ - با زنجیر کامل

2"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ - با زنجیر کامل

2.1/2"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ - با زنجیر کامل

3"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ - با زنجیر کامل

4"

واحد: جفت


۰ ریال
---
---

قرقره هوزریل داخل جعبه آریا کوپلینگ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

قرقره فایرباکس داخل جعبه آریا کوپلینگ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار بدون قرقره آریا کوپلینگ - با درب و قاب استیل نگیر خشدار , یراق آلات با آبکاری نیکل کروم

60*75*17

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار بدون قرقره آریا کوپلینگ - با درب و قاب استیل نگیر خشدار , یراق آلات با آبکاری نیکل کروم

90*75*20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ - سفید - یراق آلات با آبکاری نیکل کروم

60*75*17

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ - سفید -یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم

50*60*17

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ - قرمز- یراق آلات با آبکاری نیکل کروم

60*75*17

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ - قرمز-یراق آلات با آبکاری نیکل کروم

50*60*17

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگ - بدنه داخلی سفید -با درب و قاب استیل -یراق با آبکاری نیکل و کروم

150*60*20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگ - سفید - یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم

150*60*20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگ - قرمز - یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم

150*60*20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو قلو بدون قرقره آریا کوپلینگ - سفید - با یک درب طلق خور- یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم

90*75*20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو قلو بدون قرقره آریا کوپلینگ - قرمز- با یک درب طلق خور - یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم

90*75*20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور